Application Form

Take following steps and submit your application.

We can't wait to meet you! :)

Your email was sent successfully :)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje zawarte w CV oraz innych przesłanych danych osobowych przez ITEO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 5C, 40-053 Katowice tel. 32 700 38 80, w celu przeprowadzenia przez ITEO sp. z o.o. bieżącej rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informację zawarte w CV oraz innych przesłanych danych osobowych przez ITEO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 5C, 40-053 Katowice tel. 32 700 38 80, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez ITEO sp. z o.o. w przyszłości.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dostępną pod linkiem.