Napisz do nas!

Software discovery

Potrzeba innowacji

Bądź świadomy i gotowy na to, aby podążać za trendami i uzyskać najlepsze wyniki

Dzięki nowemu podejściu do innowacji oraz zróżnicowanym produktom i usługom spełniamy niezaspokojone potrzeby Twojego biznesu i umożliwiamy wejście na rynek we właściwym czasie.

Na każdy projekt patrzymy przyszłościowo. Identyfikujemy możliwości i problemy naszych klientów i ich interesariuszy, aby skutecznie rozwijać stworzone rozwiązanie i dać mu jak największą szansę na sukces.

Wspieramy rozwój biznesu

Cyfrowy świat daje możliwości, z których można czerpać wymierne korzyści

W procesie consultingu IT pomagamy przekładać pomysły na nowe modele biznesowe, doświadczenia i zastosowanie technologii w wybranej branży.

Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest zautomatyzowanie podstawowych procesów, pełna transformacja cyfrowa czy rozwój biznesu, oferujemy nasze usługi consultingu IT w ramach szerszego systemu innowacji. Wspieramy firmy w skoncentrowanym na kliencie, zwinnym podejściu do identyfikacji własnych możliwości, generowania pomysłów i oceny, czy wybrane działania są zgodne ze strategią biznesową.

image

Obszary naszej ekspertyzy

 • icon image Projektowanie zorientowane na człowieka i design thinking
 • icon image Generowanie pomysłów na cyfryzację i zarządzanie nią
 • icon image Planowanie scenariuszy i ścieżek użytkowników
 • icon image Kompleksowa obsługa klienta
 • icon image Rozwój i ocena koncepcji biznesowych
 • icon image Identyfikacja obszaru szansy
 • icon image Audyty produktów i procesów cyfrowych
 • icon image Prototypowanie & Design Systemy

Projekty, które konsultowaliśmy

Faza Discovery

Dlaczego to robimy?

Usługa Discovery wykonywana w ramach consultingu IT koncentruje się na wyodrębnieniu nowych obszarów, które można skutecznie zdigitalizować. Identyfikujemy potencjalne potrzeby klientów za pomocą wykwalifikowanych metod badawczych, dedykowanych warsztatów i doradztwa ekspertów.

Wykorzystując analizę trendów i planowanie scenariuszy, pracujemy wspólnie z klientem, aby zrozumieć zewnętrzne trendy, ich wpływ i możliwości technologiczne firmy. Weryfikujemy potrzeby klientów pod kątem rentowności, celowości i wykonalności.

Stosowane przez nas metody badawcze

 • Ocena wizji i użytkowników

 • Określanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych

 • Identyfikacja procesów biznesowych

 • Audyty produktów i usług

 • Definiowanie procesu rozwoju produktu

 • Tworzenie planu projektu biznesowego i technologicznego

image
image

Faza pomysłu

Dlaczego to robimy?

W fazie Ideation pomagamy w przełożeniu realnych możliwości biznesu na pomysły.

Używamy profesjonalnych technik i narzędzi, które pomagają w przekuwaniu pomysłów na nowe doświadczenia, produkty, usługi i modele biznesowe w oparciu o zdefiniowane potrzeby konsumentów. Następnym krokiem jest ustalenie priorytetów dla obszarów o wysokim wzroście w celu szybkiego prototypowania i testowania koncepcji.

Narzędzia, których używamy

 • Warsztaty moderowane

 • Modelowanie procesów

 • BPMN i SQL

 • User stories

 • Kryteria akceptacji

 • Priorytetyzacja MoSCoW

image

Co chcesz osiągnąć?

 • icon image Skalowanie dzięki nowemu kanałowi cyfrowemu
 • icon image Budowanie lepszej cyfrowej obsługi klienta
 • icon image Stworzenie kompleksowej cyfrowej ścieżki klienta
 • icon image Zwiększenie zaangażowania klientów
 • icon image Przeniesienie świata fizycznego do cyfrowego (IoT)
 • icon image Wykorzystanie szansy dzięki automatyzacji
 • icon image Unowocześnienie oprogamowania
 • icon image Transformacja poprzez zastosowanie operacji cyfrowych

Kroki ku innowacji

 • 1

  Wyznacz cel

  Zastanów się, jakiego wyniku oczekujesz.
 • 2

  Zdefiniuj swoje zadania

  Ustal, co musisz zrobić, aby odnieść sukces.
 • 3

  Digitalizuj

  Zaplanuj, zarządzaj i przyśpiesz inicjatywy cyfrowe.
 • 4

  Bądź jak start-up

  Wyjdź ze swojej strefy komfortu i twórz jak zwinny start-up.
 • 5

  Działaj

  Projektuj, buduj, testuj i iteruj.
 • 6

  Trzymaj tempo!

  Dbaj o utrzymanie, aktualizację, dostosowanie i skalowanie gotowych procesów

Co zyskasz?

Mądry proces decyzyjny

Możliwość odkrywania wymagań operacyjnych i podejmowania trafnych decyzji.

Wydajność

Lepsze wybory w sprawach biznesowych i przejrzyste kroki do osiągnięcia nowych celów.

Ustalisz priorytety

Skupienie się na tym, co najważniejsze w konkretnym przypadku zapewnia skuteczniejsze wyniki.

Studium wykonalności

Analiza biznesowa to zestaw narzędzi, który umożliwia wykrywanie potencjalnych zagrożeń i może uchronić projekt przed niepowodzeniem.

Obniżone koszty

Identyfikowanie najbardziej opłacalnych rozwiązań i ograniczanie przeróbek projektu.

Co mówią nasi klienci

Głównym powodem, dla którego wybraliśmy iteo było to, że tworzą wysokiej jakości aplikacje natywne i słyną ze świetnego UX. Współpraca była płynna i mogliśmy liczyć na szybkie rozwiązywanie problemów.
Projekt został wykonany rzetelnie, z należytą starannością i w wyznaczonym terminie. Testy jakości oraz wsparcie techniczne przeprowadzono profesjonalnie i zgodnie z umową.
Zespół iteo jest elastyczny i dopasowujący się do potrzeb klienta. Bardzo doceniam ich zaangażowanie w projekt.
iteo zagwarantowało nam kreatywność i stabilne zarządzanie projektem. Każda faza projektu była dostarczona na czas i według ustalonego budżetu.
Zespół iteo wykazał się dużą starannością, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Byli bardzo zaangażowani w to, aby finalny efekt był świetny, pomimo braku kapitału własnego w naszej firmie.
Cieszę się, że mam w iteo partnera, który jest w stanie bezproblemowo zrealizować projekt – od koncepcji, przez rozwój, aż do releasu produktu.
iteo to niezawodny partner i silna firma, która dostarcza umiejętne produkty. Nie doświadczyliśmy z ich strony żadnego problemu z terminami lub zakresem projektu.

Cele Analizy Biznesowej

image

Zrozumienie Twoich potrzeb

Analiza biznesowa jest jedną z najważniejszych ról w projekcie. Pozwala nam zrozumieć potrzeby biznesowe firmy, udokumentować je za pomocą dedykowanych narzędzi i przekazać kompleksowo programistom zaangażowanym w projekt. Dzięki odpowiedniej analizie jesteśmy w stanie sprecyzować wymagania, zarządzać zmianami i zmieniać priorytety wewnętrznych procesów.

image

Działania zorientowane na problemy

Analiza biznesowa określa, czy proponowana operacja jest w stanie przynieść korzyści organizacyjne poprzez: identyfikację i katalogowanie potrzeb biznesowych firmy, procesów i potencjalnych wymagań technicznych lub prawnych, oraz odkrywanie integracji i ustalanie listy interesariuszy, np. poprzez wykorzystanie historii użytkowników. Analiza biznesowa może także ograniczyć ryzyko związane z wprowadzanymi zmianami, sprawiając, że wyniki są bardziej stabilne i przewidywalne.

image

Indywidualne podejście

Każdy projekt podlega indywidualnej analizie, zazwyczaj stosujemy jednak podejście zwinne. Proces rozpoczynamy od dokładnej diagnozy problemów, potrzeb i celów, omawiając je dogłębnie z naszymi klientami. Określamy trafność rozwiązań, porządkujemy procesy, zbieramy ogólne wymagania i zdobywamy wiedzę na temat kwestii technicznych. Następnie rozbudowujemy zebrany zestaw informacji, dokumentujemy je i tworzymy backlog, będący wsparciem analitycznym i tworzący podstawę do rozwoju projektu.

Wyniki procesu Consultingu IT

Projekt Charter Canvas

Skuteczny sposób tworzenia procesu projektowania UX w oparciu o podejście skoncentrowane na użytkowniku – analizując zarówno użytkownika, jak i główne cele biznesowe firmy.

Określenie wartości

Kompleksowe mapowanie wspólnych wartości członków projektu, aby określić cele biznesowe i podjąć akceptowalną decyzję inwestycyjną.

Analiza interesariuszy

Identyfikacja i zrozumienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, ze wszystkimi zawiłościami, które mogą mieć wpływ na pomyślny rozwój projektu.

Analiza zasobów

Cenny wgląd w zasoby i możliwości firmy, identyfikujący jej mocne i słabe strony oraz weryfikujący jej potencjalną przewagę konkurencyjną.

Ograniczanie ryzyka

Dogłębne badania i analizy zapobiegają podjęciu niewłaściwego kroku. Jeśli Twój biznesplan nie jest kompletny lub dopasowany do Twoich celów, wciąż jest czas na jego poprawienie.

Wysokopoziomowe wymagania biznesowe

Uzyskanie jasnych wymagań biznesowych przed rozpoczęciem procesu rozwoju produktu i upewnienie się, że są one zrozumiałe dla każdego zaangażowanego zespołu.

Kompletny pakiet architektury biznesowej

Ogólny opis docelowego produktu z jasną identyfikacją jego celu, funkcjonalności, krytycznych procesów i aktywnych elementów, wraz z ich współdziałaniem.

Kompletny pakiet architektury procesów

Podgląd wszystkich potencjalnych procesów biznesowych realizowanych przez organizację w celu dostarczenia klientom odpowiedniego produktu lub usługi i uniknięcia potencjalnych strat lub błędów.

Inne usługi

Backend development

Backend development

More Backend development
Rozwiązania mobilne

Rozwiązania mobilne

More Rozwiązania mobilne
Frontend development

Frontend development

More Frontend development