Oferteo

Odblokowanie przyszłości rynków usług dzięki przełomowej aktualizacji platformy.
image

Szczegóły

 • Zakres Rozwój Flutter, QA
 • Kraj Polska
 • Sektor biznesowy Usługi
 • Ramy czasowe Październik 2024 r. – w toku
 • Zespół iteo 1 x Project Manager
  1 x Programista Flutter
  1 x Inżynier QA

Oferteo jest wiodącą na rynku platformą, która sprawnie i skutecznie łączy ponad milion usługodawców z potencjalnymi klientami. Użytkownicy mogą łatwo i swobodnie przesyłać zapytania ofertowe, aby znaleźć usługi i produkty, których potrzebują. Jednocześnie dostawcy i wykonawcy bez wysiłku zdobywają nowych klientów.


Najważniejsze informacje o projekcie

Dzięki strategicznej modularyzacji i finezji architektonicznej umożliwiliśmy szybkie, dostosowane do potrzeb ulepszenia, które spełniły zmieniające się potrzeby klienta w zakresie rozwiązania.

Przyjęcie czystej architektury i systematycznej organizacji zmiennych znacznie uprościło aktualizacje i konserwację, poszerzając obecność platformy na rynku i oferując płynne, wzbogacone wrażenia użytkownika zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i w Internecie.

Potrzeby i cele biznesowe

Postanowiliśmy nieco odświeżyć projekt Oferteo, dzieląc go na moduły, które są łatwiejsze w zarządzaniu i mogą rozwijać się wraz z firmą.

Wiedzieliśmy, że mamy do pokonania kilka przeszkód, w tym niespójne zarządzanie zależnościami i brak spójnej warstwy nawigacyjnej. Nasz cel? Usprawnienie procesów, ograniczenie redundancji i zbudowanie silniejszej, bardziej skalowalnej aplikacji, która będzie gotowa na wszystko, co nadejdzie w przyszłości.

image
image

Zakres

Projekt przeszedł kompleksowy przegląd, mający na celu poprawę organizacji, modułowości i łatwości konserwacji w bazie kodu. Kluczowe inicjatywy obejmowały:

 • Opracowanie podstawowego modułu, który można ponownie wykorzystać w aplikacjach sprzedawcy i kupującego, tworząc ich solidne podstawy.

 • Całkowity przegląd struktury projektu w celu dostosowania do czystej architektury, promując czystszy, bardziej skalowalny kod.

 • Przeprojektowanie całego mechanizmu routingu przy użyciu pakietu go_router w celu uzyskania bardziej spójnej warstwy nawigacyjnej.

 • Usystematyzowanie zmiennych kolorów i wymiarów w celu poprawy możliwości modyfikacji i ponownego użycia, ułatwiając w ten sposób płynniejsze aktualizacje i zapewniając spójność między aplikacjami.

 • Centralizacja danych konfiguracyjnych w celu usprawnienia modyfikacji i poprawy łatwości zarządzania.

 • Standaryzacja zarządzania zależnościami poprzez pakiet GetIt, mająca na celu bardziej ujednolicony i wydajny proces.

 • Wdrożenie drobnych poprawek do implementacji WebView w celu utrzymania funkcjonalności pośród tych rozległych zmian.

 • Działania te miały na celu stworzenie bardziej solidnej, skalowalnej i łatwej w zarządzaniu struktury aplikacji.

image

Wartość biznesowa

Modułowa konstrukcja

Dzieląc aplikację na niezależne moduły (core, sellerapp, buyerapp), utorowaliśmy drogę dla bardziej elastycznych ścieżek rozwoju, pozwalając na dopasowane ulepszenia i szybsze dostosowanie do potrzeb klientów.

Lepsza łatwość konserwacji

Przyjęcie czystej architektury i usystematyzowanie zmiennych i konfiguracji znacznie zmniejszyło wysiłek wymagany do przyszłych aktualizacji i konserwacji.

Zwiększona skalowalność

Nowa struktura ułatwia rozbudowę, zapewniając, że projekt może ewoluować, aby sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników i postępowi technologicznemu bez przeszkód ze strony jego podstawowej architektury.

Zwiększony zasięg rynkowy

Dzięki zaktualizowanej aplikacji dostępnej w Sklepie Play i Apple Store, obecność projektu na rynku została wzmocniona, oferując lepszą dostępność i wygodę użytkowania.

Wynik

Po ponad miesiącu dedykowanej pracy nad przebudową architektury i połączeniem technologii Flutter + PWA, zespół z powodzeniem wydał oficjalną nową wersje aplikacji Oferteo zarówno dla osób poszukujących usług, jak i dostawców. Aktualizacje te przyniosły kluczowe ulepszenia i nowe funkcje, takie jak obsługa głębokich linków za pośrednictwem Branch.io, umożliwiając skuteczniejsze strategie promocji i wgląd w zaangażowanie użytkowników.

Przeczytaj o innych projektach