IT Consulting

Cyfrowa rewolucja

Podążaj ścieżką cyfrowej rewolucji i osiągnij sukces

iteo wspiera organizacje w skutecznym wykorzystaniu technologii cyfrowej, tworząc produkty, doświadczenia i procesy na miarę XXI wieku. Pomagamy firmom w stałym rozwoju, wykorzystaniu szans, jakie dają nowoczesne rozwiązania i stawianiu czoła ryzykom związanym z transformacją cyfrową.

Rewolucja cyfrowa zmienia zachowania i oczekiwania klientów. Aby być na bieżąco, warto śledzić te zmiany, dostarczając swoim odbiorcom nowe usługi i dopasowane doświadczenia.

Nasze kompetencje

image

Odkryj prawdziwy cyfrowy potencjał swojej firmy

image

Połącz siłę technologii z ludzką kreatywnością

image

Twórz aplikacje mobilne i webowe światowej klasy

image

Rozwiń przewagę konkurencyjną w świecie digitalu

image

Zindentyfikuj narzędzia i technologie dopasowane do specyfiki projektu

image

Uzyskaj wycenę rozwiązań, które spełnią bieżące i przyszłe cele biznesowe

image

Zapewnij sobie zwrot z inwestycji w oprogramowanie

image

Zastosuj zwinne zarządzanie projektem cyfrowym

image

Wprowadzaj innowacje, automatyzuj, korzystaj z IoT i robotyki

image

Masz pomysł na biznes?

Świetnie! Ale czy masz pewność, że Twój pomysł się sprawdzi?

Aby uniknąć ryzyka niepowodzenia, Twoja wizja wymaga gruntownej weryfikacji i ekspertyzy – możemy zapewnić Ci jedno i drugie.

Obiektywna ocena biznesplanu pozwoli uzupełnić ewentualne braki i przygotować się na wszystkie nadchodzące wyzwania biznesowe.

Co chcesz osiągnąć?

 • icon image Rozwinąć biznes dzięki nowemu kanałowi cyfrowemu
 • icon image Zbudować lepsze cyfrowe customer experience
 • icon image Stworzyć kompleksową cyfrową ścieżkę klienta
 • icon image Zwiększyć zaangażowanie użytkowników
 • icon image Zdigitalizować świat fizyczny (IoT)
 • icon image Zwiększyć możliwości dzięki automatyzacji
 • icon image Unowocześnić obecne oprogramowanie pod kątem technologii
 • icon image Przekształcić swój biznes dzięki działaniom cyfrowym

Przekształć swój biznes dzięki cyfryzacji

 • 1

  Określ cel

  Co pomoże Ci w osiągnięciu sukcesu?
 • 2

  Zdefiniuj działania

  Ustal, jakie należy podjąć kroki.
 • 3

  Digitalizuj

  Określ, zarządzaj i przyspiesz cyfrowe działania.
 • 4

  Bądź jak startup

  Rozwijaj się i twórz jak zwinny startup.
 • 5

  Działaj

  Pora na działanie – projektuj, buduj, testuj i iteruj.
 • 6

  Nadążaj

  Utrzymuj, aktualizuj, dostosowuj i skaluj.
image
image

Ocena strategiczna i doradztwo w zakresie architektury biznesowej

Przetwarzanie informacji i torowanie drogi do pomyślnego rozwoju biznesu

Zbadamy Twój biznes podczas rozmowy lub warsztatów, aby uzyskać jak najwięcej informacji niezbędnych do dalszych działań. Nasz Konsultant Biznesowy przygotowuje indywidualną analizę.

Czego możesz się spodziewać?

Główne korzyści z profesjonalnej weryfikacji oprogramowania:

Projekt Charter Canvas

Skuteczny sposób tworzenia procesu projektowania UX w oparciu o podejście zorientowane na użytkownika oraz główne cele biznesowe firmy.

Określanie wartości

Kompleksowe mapowanie wartości członków projektu w celu dostosowania celów biznesowych i podjęcia akceptowanej decyzji inwestycyjnej.

Analiza interesariuszy

Identyfikacja i zrozumienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy wraz ze wszystkimi szczegółami, które mogą wpłynąć na pomyślny rozwój projektu.

Analiza zasobów

Wgląd w zasoby i możliwości firmy, identyfikujący jej mocne i słabe strony oraz weryfikujący jej potencjalną przewagę konkurencyjną.

Ograniczenie ryzyka

Dogłębne badania i analizy zapobiegną podejmowaniu złych decyzji. Jeśli Twój biznesplan nie jest kompletny lub nie odpowiada Twoim celom, wciąż jest czas na naprawę.

Wymagania biznesowe

Bezpośrednie zapoznanie się z wymaganiami biznesowymi przed rozpoczęciem procesu rozwoju produktu i upewnienie się, że są one zrozumiałe dla każdego zaangażowanego zespołu.

Pełna architektura biznesowa

Ogólny opis produktu docelowego z wyraźną identyfikacją jego celu, funkcjonalności, krytycznych procesów i aktywnych elementów wraz z ich wzajemnymi interakcjami.

Pełna architektura procesu

Podgląd wszystkich potencjalnych procesów biznesowych realizowanych przez organizację, aby zapewnić jej klientom odpowiedni produkt lub usługę i uniknąć potencjalnych strat lub błędów.
image

Kontrola priorytetów

Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie pomysłu na rozwój firmy, jest to moment, w którym krystalizuje się Twoja wizja

Na tym etapie przedstawiamy ostateczne wymagania biznesowe, zakres projektu i kluczowe wskaźniki wydajności oraz opracowujemy mapy bieżących i przyszłych procesów. Wykorzystujemy je, aby poznać aktualny stan Twojego procesu biznesowego i móc do skutecznie ulepszyć.

Architektura rozwiązania koncepcyjnego

Ostatni krok do sfinalizowania Twojego pomysłu – wsparcie merytoryczne i techniczne

Po zakończeniu etapu kontroli priorytetów jesteśmy gotowi stworzyć dokument dotyczący rozwiązania koncepcyjnego, który obejmuje:

 • Proponowaną architekturę koncepcyjną wysokiego poziomu

 • Alternatywne rozwiązania

 • Założenia

 • Plan ograniczania ryzyka

Co mówią nasi klienci

Głównym powodem, dla którego wybraliśmy iteo było to, że tworzą wysokiej jakości aplikacje natywne i słyną ze świetnego UX. Współpraca była płynna i mogliśmy liczyć na szybkie rozwiązywanie problemów.
Zespół iteo był bardzo zaangażowany i oddany realizacji naszych celów. Nawet pracując w ścisłych terminach był w stanie dostarczać produkt bez utraty jakości.
Zespół iteo jest elastyczny i dopasowujący się do potrzeb klienta. Bardzo doceniam ich zaangażowanie w projekt.
iteo zagwarantowało nam kreatywność i stabilne zarządzanie projektem. Każda faza projektu była dostarczona na czas i według ustalonego budżetu.
Zespół iteo wykazał się dużą starannością, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Byli bardzo zaangażowani w to, aby finalny efekt był świetny, pomimo braku kapitału własnego w naszej firmie.
Cieszę się, że mam w iteo partnera, który jest w stanie bezproblemowo zrealizować projekt – od koncepcji, przez rozwój, aż do releasu produktu.
iteo to niezawodny partner i silna firma, która dostarcza umiejętne produkty. Nie doświadczyliśmy z ich strony żadnego problemu z terminami lub zakresem projektu.

Najczęstsze pytania

 • Na jakich obszarach cyfrowych powinienem się skupić, aby uzyskać szybsze ROI/ROCE? arrow

  To zależy. Kluczem do pomyślnego wdrożenia cyfrowych strategii i inwestycji jest ustalanie priorytetów, KPI i wskaźników wpływu w sześciu strategicznych obszarach: klienci, pracownicy, operacje, bezpieczeństwo, infrastruktura i innowacje. Właściwa równowaga, pomiary i zwinne zmiany pozwalają na osiągnięcie pożądanych celów cyfrowej transformacji.

 • Jakie są potencjalne korzyści lub zagrożenia związane z cyfryzacją mojej firmy? arrow

  Digitalizacja pozwala firmom na stworzenie spersonalizowanej ścieżki klienta, zwiększenie przychodów, zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz poprawienie satysfakcji zarówno klientów, jak i pracowników.

  Jeśli chodzi o ryzyko… Cóż, to bardziej skomplikowane. Zarówno przejście na technologię cyfrową, jak i rezygnacja z niej są ryzykowne. Konkurenci, którzy przeszli na bardziej innowacyjne systemy, zyskują przewagę biznesową. Z drugiej strony źle wykonana cyfryzacja może być bardzo kosztowna, trudna do skalowania, utrzymania lub integracji i może nie spełniać Twoich wysokopoziomowych celów biznesowych.

 • Czy powinienem skupić się na digitalizacji mojego obecnego modelu biznesowego? arrow

  Transformacja modeli biznesowych do cyfrowych jest determinowana przez klienta końcowego, wewnętrzne możliwości biznesowe i kulturę firmy.

  Aby skutecznie dostosować strategię cyfrową, firmy muszą zdecydować, czy lepiej zdigitalizować swój podstawowy model biznesowy, czy budować nowe przedsięwzięcia cyfrowe. Decyzje powinny być również oparte na zakresie i tempie zmian w mikro i makro otoczeniu organizacji.

 • Jakie umiejętności i możliwości cyfrowe są wymagane? arrow

  Sześć kluczowych obszarów umiejętności cyfrowych to: informacja, umiejętność korzystania z mediów i danych, tworzenie cyfrowe, rozwiązywanie problemów i innowacje, współpraca, komunikacja, cyfrowe uczenie się i rozwój oraz cyfrowa tożsamość i dobre samopoczucie.

  Dzięki nim nowoczesne organizacje mogą rozwijać się i prosperować w cyfrowym środowisku i społeczeństwie. Ich priorytety zmieniają się z kolei w zależności od konkretnego biznesu.

 • Czy lepiej testować założenia za pomocą MVP, czy od razu działać? arrow

  Zawsze lepiej zacząć tworzenie produktu po wcześniejszej ocenie, testach, nauce i zebraniu danych. Oszczędza przy tym zarówno czas, energię jak i pieniądze.

  Jednak obecnie firmy odchodzą od MVP (Minimum Viable Product) w kierunku RAT (Riskiest Assumption Test), który może określić, czy konsumenci są zainteresowani produktem przed opracowaniem jego szczegółów.

  To podejście poznać i zweryfikować swój produkt przed zaangażowaniem się w projekt, który może okazać się nietrafiony. Czy Twój model biznesowy jest opłacalny? Czy Twój produkt rozwiązuje problemy Twoich klientów? Czy są gotowi zapłacić? Najpierw warto zająć się najważniejszymi założeniami dotyczącymi modelu biznesowego, typu rynku, użytkowników, strategii i mierników sukcesu – a następnie stworzyć MVP.

Nasze usługi

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa

More Analiza biznesowa
Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

More Aplikacje mobilne
Aplikacje webowe

Aplikacje webowe

More Aplikacje webowe