Produkt cyfrowy

Wdrażanie nowych projektów digitalowych jest dziś priorytetem dla wielu firm. Innowacje cyfrowe stają się kluczowym elementem przeobrażenia modeli biznesowych i poszerzenia źródeł przychodów. Niestety większość korporacyjnych projektów cyfrowych nie osiąga nawet ułamka swojego potencjału.

Produkt z widokiem na przyszłość

Kompleksowa ekspertyza w zakresie tworzenia strategii, projektowania i innowacji

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie cyklu życia produktu cyfrowego poprzez odpowiednie zarządzanie i stałą pieczę nad podstawowymi procesami i funkcjami biznesowymi projektu.

Zaczynamy od określenia wizji i strategii produktu, służąc jako wewnętrzny ekspert dla zespołów inżynieryjnych i programistycznych. Zarządzamy wszystkimi pracami międzyfunkcjonalnymi wymaganymi do zapewnienia pełnego CX produktu.

Fokus na cel

image

Usprawnienie marketingu i sprzedaży

image

Innowacje i dostarczanie przełomowych funkcji

image

Kompleksowe ścieżki klienta

image

Cyfryzacja kluczowych operacji

image

Tworzenie nowych kanałów rynku

image

Zmniejszenie kosztów i czasu

image

Większe zaangażowanie pracowników

image

Budowanie lepszego customer experience (CX)

image

Rozszerzanie działania marki online

Klienci, którzy skorzystali z naszej wiedzy

Zarządzanie produktem

W skrócie

Usługa zarządzania produktem łączy kompleksowe mapowanie celów biznesowych z funkcją ich sprawnego dostarczania. Dzięki temu przechodzimy z jednego etapu rozwoju produktu do następnego, dając Ci pewność, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia upragnionego zwrotu z inwestycji.

Wspieramy Twoje działania poprzez kompleksowe podejście do produktu wspierane przez zwinne zespoły projektowe, szeroką wiedzę cyfrową, praktyczną działalność biznesową, planowanie operacyjne, zobowiązanie do szybkiego rozwoju, MVP, dopasowanie produktu do rynku oraz pełną skalowalność rozwiązania. Stale testujemy i usprawniamy efekty naszej pracy.

Nasze podejście

Nasze podejście łączy bezproblemową integrację różnych obszarów działania

Skupiamy się na Twoich celach biznesowych, potrzebach użytkowników, metodologiach testowania i uczenia się, które umożliwiają nam szybkie wprowadzenie produktu na rynek, oraz bliskiej współpracy z Twoimi zespołami, zapewniając niezbędne umiejętności i wyjątkowe rezultaty.

Zarządzanie produktem  pomaga  uniknąć 3 najczęstszych pułapek w projektach cyfrowych: nieosiągniętych celów biznesowych, kosztów przekraczających budżet lub brak finalnego uruchomienia produktu. Nasze podejście daje pewność efektywnej współpracy i wprowadzenia rozwiązania na rynek.

Różnica, która ma znaczenie

  • Tworzenie repozytorium potrzeb w oparciu o Persony i Interesariuszy

  • Definiowanie i utrzymywanie listy cech biznesowych

  • Tworzenie backlogu z motywami, epikami i historiami użytkowników z jasnym opisem i kryteriami akceptacji

  • Wspieranie priorytetów biznesowych za pomocą priorytetów produktowych i definiowanie mapy produktu

  • Zapewnienie klarowności i akceptacji wszystkich wymagań

image

Jak pracujemy

image

Cel

Ustalamy Twoją wizję i strategię produktu, definiując procesy i identyfikując działania międzyfunkcyjne niezbędne do wprowadzenia go na rynek. Wspieramy zespoły programistów, nadając priorytety backlogom produktowym i tworząc ścieżki użytkowników, oraz pełnimy rolę wewnętrznego eksperta klienta, odpowiadając na pytania i wyjaśniając wymagania. Stale nadzorujemy projekt i dbamy o dotrzymanie terminów, koordynując złożony przepływ pracy w wielu zespołach i zależnościach.

image

Plan pracy

Tworzymy strategiczny plan pracy nad produktem wraz z harmonogramem dostarczania poszczególnych funkcjonalności. Odpowiadamy za zbieranie pomysłów, ustalanie ich priorytetów i dodawanie ich do planu działania, aby pokazywał nadchodzące prace związane z każdym releasem i harmonogram wykonania wszystkich zadań.

image

Ekspertyza

Mamy szeroką wiedzę o produkcie, rynku i klientach, jesteśmy odpowiedzialni zarówno za działania strategiczne, jak i taktyczne, a także potrafimy łatwo przełączać się między kontekstem wewnętrznym a zewnętrznym. Zbieramy wymagania i dokumentujemy szczegółowe ścieżki użytkownika, przyjmując bardziej techniczne podejście do potrzeb wewnętrznych. W zwinnym środowisku jesteśmy odpowiedzialni za uczestnictwo w codziennych spotkaniach scrumowych i zarządzanie sprintami. Mamy duże doświadczenie w pomaganiu naszym członkom zespołu w dotrzymywaniu terminów i działaniu zgodnie z harmonogramem, wiedząc, jak oszacować czas potrzebny na ukończenie projektu. Identyfikujemy potencjalne problemy związane z zakresem pracy lub ograniczonymi zasobami.

image

Współpraca

Prowadzimy wielofunkcyjny zespół produktowy, ściśle współpracując z działami inżynierii, marketingu, sprzedaży, UX i wsparcia. Jesteśmy gotowi zdefiniować szczegółowe wymagania i upewnić się, że infrastruktura techniczna może być skutecznym wsparciem dla produktu w przyszłości. Przekazujemy wizję i plan kierownictwu i innym zainteresowanym osobom (w tym klientom i partnerom), które inwestują w sukces produktu.

image

Efekty

Zarządzanie produktem gwarantuje większą szansę na sukces projektu, dostarczając lepsze rezultaty w optymalny sposób. Dzięki wysokim kompetencjom biznesowym i technicznym lidera projektu odpowiedzialnego za wszystkie międzyfunkcyjne etapy projektu, współpraca pomiędzy wykwalifikowanymi zespołami konsultantów, projektantów i inżynierów tworzących jeden zespół zarządzany przez jedną osobę, możemy być ambasadorami projektu klienta czyniąc go solidnym i trafnym.

Korzyści z zarządzania produktem

Więcej pewności, mniej ryzyka

Osiągaj i przekraczaj wymagane wskaźniki ze znacznym ograniczeniem ryzyka.

Cyfrowy ekosystem umiejętności

Połączenie możliwości biznesowych, projektowych i inżynieryjnych przyspieszających Twoje postępy.

Zintegrowane doświadczenie

Bezproblemowa koordynacja różnych działań osadzona głęboko w procesie strategicznym.

Fokus na cele biznesowe

Strategiczni interesariusze i użytkownicy końcowi w centrum wszystkiego, co tworzymy.

Wysoce iteracyjne podejście

Stosujemy podejście typu „testuj i ucz się”, aby zapewnić szybsze wprowadzenie produktu na rynek.

Możliwości dostarczania i skalowania

Ściśle współpracujemy z Twoimi zespołami i dostosowujemy się do wymagań projektów.

Referencje

Głównym powodem, dla którego wybraliśmy iteo było to, że tworzą wysokiej jakości aplikacje natywne i słyną ze świetnego UX. Współpraca była płynna i mogliśmy liczyć na szybkie rozwiązywanie problemów.
iteo zagwarantowało nam kreatywność i stabilne zarządzanie projektem. Każda faza projektu była dostarczona na czas i według ustalonego budżetu.
Zespół iteo wykazał się dużą starannością, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Byli bardzo zaangażowani w to, aby finalny efekt był świetny, pomimo braku kapitału własnego w naszej firmie.
Cieszę się, że mam w iteo partnera, który jest w stanie bezproblemowo zrealizować projekt – od koncepcji, przez rozwój, aż do releasu produktu.
iteo to niezawodny partner i silna firma, która dostarcza umiejętne produkty. Nie doświadczyliśmy z ich strony żadnego problemu z terminami lub zakresem projektu.

Rezultaty naszych klientów

image
Zobacz film

Dowiedz się więcej

Rozwój backendu

Rozwój backendu

More Rozwój backendu
Rozwój Frontendu

Rozwój Frontendu

More Rozwój Frontendu
Aplikacje webowe

Aplikacje webowe

More Aplikacje webowe