Utrzymanie oprogramowania

Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) mają fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania wysokich standardów usług i wsparcia w naszych relacjach z klientami. Umowy te formalizują oczekiwania między dwiema stronami, wyszczególniając wskaźniki wydajności, czasy reakcji i cele rozwiązywania, które nasze usługi muszą spełniać.

Priorytet niezawodności i satysfakcji klienta

Zapewnienie najwyższej jakości usług i wsparcia w każdym projekcie.

Nasze umowy SLA gwarantują określone poziomy usług, które są zgodne z potrzebami operacyjnymi i celami strategicznymi naszych klientów.

Zapewniają one jasne ramy odpowiedzialności i wydajności, dzięki czemu nasi klienci otrzymują spójne, niezawodne i najwyższej jakości usługi. Przestrzegając tych ustrukturyzowanych umów, staramy się przekraczać oczekiwania, wzmacniając zaufanie i wspierając długoterminowe partnerstwo.

Dlaczego umowa SLA jest ważna?

image

Jasność i oczekiwania

image

Odpowiedzialność

image

Zaufanie i niezawodność

image

Benchmarking wydajności

image

Rozstrzyganie sporów

image

Wyższa jakość usług

Klienci, którzy skorzystali z naszych umów SLA

Nasze funkcje SLA

Umowy z możliwością dostosowania

Rozumiejąc, że każdy klient ma unikalne potrzeby i cele biznesowe, oferujemy konfigurowalne umowy SLA dostosowane do tych konkretnych wymagań. Ta elastyczność pozwala nam tworzyć umowy SLA, które są ściśle zgodne z priorytetami operacyjnymi i celami strategicznymi naszych klientów, niezależnie od tego, czy koncentrują się oni na maksymalizacji czasu sprawności, zwiększeniu bezpieczeństwa czy zapewnieniu szybkiego czasu reakcji. Nasze podejście obejmuje proces współpracy, w którym ściśle współpracujemy z klientem w celu określenia niezbędnych poziomów usług, które wspierają ciągłość działania i rozwój firmy.

Jasne wskaźniki i cele

W naszych umowach SLA ustalamy jasne i mierzalne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność. Typowe KPI obejmują:

  • Czas sprawności: Procent czasu, przez jaki usługi są dostępne i działają.

  • Czasy reakcji: Jak szybko nasz zespół reaguje na zgłoszenie serwisowe lub incydent.

  • Wskaźniki rozwiązywania problemów: Skuteczność w rozwiązywaniu problemów w uzgodnionych ramach czasowych.

Monitorowanie i zgodność

Aby zapewnić zgodność z naszymi umowami SLA, stosujemy solidne narzędzia i procesy monitorowania, które dostarczają danych w czasie rzeczywistym na temat naszej wydajności. Narzędzia te pomagają nam śledzić każdy aspekt świadczenia usług w odniesieniu do uzgodnionych wskaźników KPI. Regularne audyty i przeglądy wydajności są częścią naszej rutyny w celu weryfikacji przestrzegania warunków SLA. To systematyczne monitorowanie pomaga w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, zapewniając, że nasze usługi ewoluują zgodnie z oczekiwaniami klientów i postępem technologicznym.

image

Korzyści z umów SLA

Wyższa jakość usług

Umowy SLA określają konkretne poziomy odniesienia dla świadczenia usług, co zmusza dostawców do utrzymywania wysokich standardów i dążenia do ciągłego doskonalenia swojej oferty.

Przewidywalność

Dzięki jasnym oczekiwaniom dotyczącym poziomu usług, czasu reakcji i rozwiązywania problemów, klienci mogą planować swoje działania z większą pewnością, wiedząc, że uzgodnione standardy zostaną spełnione.

Odpowiedzialność

Umowy SLA nakładają na dostawców odpowiedzialność za ich wyniki, z określonymi konsekwencjami za niespełnienie standardów usług. Zapewnia to wyższy poziom zaangażowania dostawcy w realizację obietnic.

Przejrzystość

Określając wskaźniki i standardy usług, umowy SLA zapewniają przejrzystość relacji, ułatwiając śledzenie wydajności i zarządzanie sporami w przypadku ich wystąpienia.

Ulepszone zarządzanie ryzykiem

Umowy SLA pozwalają obu stronom zrozumieć i uzgodnić procedury obsługi nieoczekiwanych problemów, zmniejszając ryzyko związane z przerwami w świadczeniu usług i innymi potencjalnymi problemami.

Indywidualne opcje usług

Umowy SLA można dostosować do konkretnych potrzeb klienta, zapewniając, że poziomy usług są dostosowane do jego celów biznesowych i wymagań operacyjnych.

Silniejszy związek

Proces negocjowania i uzgadniania warunków SLA może wzmocnić relacje między klientem a dostawcą, tworząc podstawę wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Przewaga konkurencyjna

Dla firm posiadanie solidnych umów SLA może stanowić przewagę konkurencyjną, przyciągając klientów, którzy cenią sobie niezawodność i jasne, egzekwowalne zobowiązania dotyczące usług.

Recenzje

Głównym powodem, dla którego wybraliśmy iteo było to, że tworzą wysokiej jakości aplikacje natywne i słyną ze świetnego UX. Współpraca była płynna i mogliśmy liczyć na szybkie rozwiązywanie problemów.
iteo zagwarantowało nam kreatywność i stabilne zarządzanie projektem. Każda faza projektu była dostarczona na czas i według ustalonego budżetu.
Zespół iteo wykazał się dużą starannością, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Byli bardzo zaangażowani w to, aby finalny efekt był świetny, pomimo braku kapitału własnego w naszej firmie.
Cieszę się, że mam w iteo partnera, który jest w stanie bezproblemowo zrealizować projekt – od koncepcji, przez rozwój, aż do releasu produktu.
iteo to niezawodny partner i silna firma, która dostarcza umiejętne produkty. Nie doświadczyliśmy z ich strony żadnego problemu z terminami lub zakresem projektu.

Wyniki naszych klientów

image
Zobacz film

Dowiedz się więcej

Proces Discovery

Proces Discovery

More Proces Discovery
Enterprise software development

Enterprise software development

More Enterprise software development
Web & mobile development

Web & mobile development

More Web & mobile development