Zarządzanie projektami

Skuteczne zarządzanie projektami jest podstawą sukcesu. Nasze podejście łączy w sobie najnowocześniejsze narzędzia, zwinne metodologie i głębokie zrozumienie dynamicznej natury projektów oprogramowania, aby zapewnić wyjątkowe wyniki.

Wzmacnianie swojej wizji

Wierzymy, że zarządzanie projektami to znacznie więcej niż tylko dotrzymywanie terminów i przestrzeganie budżetu

Nasz zespół doświadczonych Project Managerów i ekspertów technicznych współpracuje, aby przekształcić Twoje pomysły w rzeczywistość, zapewniając, że każdy etap projektu, od powstania do wdrożenia, jest obsługiwany z precyzją i starannością.

Nasze usługi są dostosowane do unikalnych potrzeb każdego klienta, obejmując elastyczność i zdolność adaptacji w celu poruszania się po złożoności rozwoju oprogramowania. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, który chce wcielić w życie nowy pomysł, czy też przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji, które chce zwiększyć swoje możliwości w zakresie oprogramowania, nasze indywidualne podejście zapewnia realizację Twojej wizji przy zachowaniu najwyższych standardów doskonałości.

Skoncentruj się na swoich celach

image

Dostarczanie oprogramowania wysokiej jakości

image

Ukończenie w terminie i w ramach budżetu

image

Lepsze zarządzanie ryzykiem

image

Optymalizacja zasobów

image

Zadowolenie interesariuszy

image

Zdolność adaptacji i elastyczność

image

Ciągłe doskonalenie

image

Współpraca i komunikacja w zespole

image

Przewidywalne i spójne wyniki

Klienci, którzy skorzystali z naszego zarządzania projektami

Jak zarządzamy pracą

Zarządzanie projektem mającym na celu stworzenie produktu cyfrowego wymaga połączenia wiedzy technicznej oraz umiejętności zarządzania ludźmi i budżetem. Realizując projekty cyfrowe, nie warto rezygnować z zaangażowania doświadczonego Project Managera, którego rolą jest wspieranie projektu od samego początku w osiąganiu jego celów. Zarządzanie projektami w cyfrowym świecie to jednak nie tylko zarządzanie ludźmi i zasobami. To także synergia pomiędzy szybko rozwijającą się technologią, zmieniającym się otoczeniem biznesowym, przekraczającym się budżetem, czasem, zakresem i innymi ryzykami, które mogą wystąpić.

Zarządzanie ryzykiem

Kierownicy projektów zarządzają nie tylko postępem prac, ale także ryzykiem.

Ich zadaniem jest jak najwcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń poprzez opracowanie strategii łagodzących i planów awaryjnych, które mogą służyć jako rozwiązania w przypadku nieprzewidzianych blokad. Ocena ryzyka projektu powinna być aktualizowana tak często, jak mapa drogowa produktu.

Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie

Kolejnym ważnym aspektem jest wdrożenie praktyk CI/CD (Continuous integration/Continuous development).

Dzięki nim wszystkie zmiany w kodzie są odpowiednio integrowane, testowane i wdrażane w środowiskach produkcyjnych. Takie podejście pomaga wychwycić i rozwiązać problemy na wczesnym etapie, zapewniając możliwość stabilnego, przyrostowego rozwoju wytwarzanego produktu cyfrowego.

Dokumentacja

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za gromadzenie pełnej dokumentacji z projektu, zachęcając zespoły techniczne do dokładnego dokumentowania kodu.

W ten sposób zgromadzona wiedza może być skutecznie przekazywana i odświeżana w przypadku jakichkolwiek zmian personalnych w zespole. Przejrzysta i kompleksowa dokumentacja kodu pomoże również programistom w przypadku konserwacji, utrzymania i aktualizacji w przyszłości.

Ważna jest jednak nie tylko dokumentacja kodu. Kompletna dokumentacja przepływów pracy i procesów pomaga interesariuszom zrozumieć status projektu i wszelkie problemy napotkane po drodze.

Dobrą praktyką jest również tworzenie dokumentacji użytkownika, która pomaga zrozumieć, jak korzystać z produktu, rozwiązywać problemy i w pełni wykorzystywać jego funkcje.

image

Jak zarządzamy zespołem

Kierownicy projektów są odpowiedzialni za pilnowanie zakresu i alokacji zasobów.

Ich rolą jest również utrzymywanie przejrzystej i otwartej komunikacji z zespołami zaangażowanymi w projekt. Organizując okresowe spotkania, regularnie zbierają informacje na temat postępu prac, pojawiających się wyzwań i kolejnych kroków, które należy podjąć.

Metodologie pracy

Ramy Agile zmieniły krajobraz, oferując wydajne, przejrzyste i oparte na współpracy podejście do zarządzania projektami. Popularne frameworki, takie jak Scrum i Kanban, wywierają znaczący wpływ, oferując elastyczność i zwiększając komfort pracy zespołu przy jednoczesnym zachowaniu jasnej wizji dla interesariuszy, którzy dzięki iteracyjnemu charakterowi procesu mogą obserwować przyrostową pracę z boku. Co więcej, ramy te wykraczają poza procesy, zapewniając rzeczywiste praktyczne narzędzia, takie jak cyfrowe tablice zadań i renomowane oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak Jira i Asana.

  • Scrum to framework, którego celem jest dostarczanie wysokiej jakości produktów poprzez wspieranie ciągłego doskonalenia, współpracy zespołowej i adaptacji. Jego głównym celem jest dostarczanie przyrostów produktu w regularnych odstępach czasu i wprowadzenie podziałów czasowych zwanych „Sprintami”, które zazwyczaj trwają od dwóch do czterech tygodni. Podczas Sprintów zespół pracuje nad osiągnięciem konkretnych celów i zobowiązuje się do wykonania zestawu zadań podczas sesji planowania.

  • Kanban koncentruje się na wizualizacji pracy i utrzymaniu stałego przepływu zadań w procesie rozwoju. Praca w Kanban opiera się na ciągłym dostarczaniu i zachęca zespoły programistów do wykonywania pracy w oparciu o dostępną wydajność. Znana jest z tablic, które służą do wizualizacji przepływu pracy, z zadaniami przechodzącymi przez różne etapy od „Do zrobienia” i „W toku” do „Gotowe”. Główną ideą tej metody jest ograniczenie pracy „w toku” do takiej liczby zadań, która nie wpłynie na wydajność i nie przytłoczy zespołu ilością pracy.

Korzyści z zarządzania projektami

Zwiększona wydajność i produktywność

Usprawnienie procesów, zmniejszenie marnotrawstwa i zapewnienie, że członkowie zespołu pracują nad zadaniami, które są zgodne z ich umiejętnościami i potrzebami projektu.

Wyższa jakość dostarczanych produktów

Przestrzeganie ustrukturyzowanych procesów i regularne testowanie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, co przekłada się na wyższą jakość oprogramowania.

Lepsze zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja, analiza i reagowanie na potencjalne ryzyko minimalizuje wpływ kwestii, które mogą pojawić się podczas cyklu życia oprogramowania.

Jasny cel i cele

Jasne zrozumienie celów, zakresu i rezultatów projektu pomaga skoncentrować wysiłki na tym, co najważniejsze.

Zoptymalizowana alokacja zasobów

Zapewnienie efektywnej alokacji zasobów, niezależnie od tego, czy chodzi o czas, siłę roboczą czy technologię, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wąskich gardeł związanych z zasobami i ich nadmiernego wykorzystania.

Lepsza współpraca w zespole

Narzędzia i techniki zarządzania projektami ułatwiają lepszą komunikację i współpracę między członkami zespołu, co pomaga w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Dobre zarządzanie projektem pozwala na elastyczność, ułatwiając dostosowanie się do zmian na rynku, wymagań klienta lub trendów technologicznych.

Przewidywalne i spójne wyniki

Projekty rozwoju oprogramowania z większym prawdopodobieństwem przyniosą przewidywalne i spójne wyniki, budując zaufanie i wiarygodność w oczach klientów i interesariuszy.

Recenzje

Głównym powodem, dla którego wybraliśmy iteo było to, że tworzą wysokiej jakości aplikacje natywne i słyną ze świetnego UX. Współpraca była płynna i mogliśmy liczyć na szybkie rozwiązywanie problemów.
iteo zagwarantowało nam kreatywność i stabilne zarządzanie projektem. Każda faza projektu była dostarczona na czas i według ustalonego budżetu.
Zespół iteo wykazał się dużą starannością, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Byli bardzo zaangażowani w to, aby finalny efekt był świetny, pomimo braku kapitału własnego w naszej firmie.
Cieszę się, że mam w iteo partnera, który jest w stanie bezproblemowo zrealizować projekt – od koncepcji, przez rozwój, aż do releasu produktu.
iteo to niezawodny partner i silna firma, która dostarcza umiejętne produkty. Nie doświadczyliśmy z ich strony żadnego problemu z terminami lub zakresem projektu.

Wyniki naszych klientów

image
Zobacz film

Dowiedz się więcej