Project
STAY
HEALTHY

iteo

Zdrowi pracownicy w iteo

Projekt realizowany i dofinansowany
z Funduszy Europejskich.

Iteo Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: "Zdrowi pracownicy w firmie iteo Sp. z o.o.”


Cel projektu

Redukcja szkodliwych czynników zdrowotnych w miejscu pracy poprzez zakup ergonomicznego wyposażenia i przeprowadzenie dedykowanych szkoleń dla pracowników.

Planowane efekty

Eliminacja lub znaczące zmniejszenie kontuzji podczas wykonywanej pracy lub chorób zawodowych związanych z układem motorycznym rąk i dłoni, narządu słuchu i wzroku oraz układu kostno-szkieletowego. Szkolenia dla zespołu ITEO sp. z o.o., przeprowadzone przez wykwalifikowany personel podniosą świadomość zdrowotną Naszych pracowników, czego skutkiem będzie zmniejszenie zmęczenia oraz narażenia na kontuzje dzięki użytkowaniu nowoczesnego, ergonomicznego sprzętu zakupionego ze środków unijnych.

Wartość projektu

150 369,15 zł

Dofinansowanie projektu z UE

132 324,85 zł

www.mapadotacji.gov.pl

iteo
iteo
iteo
iteo

This website uses cookies to improve your experience

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>